DUYURU!!!

Konferansta sunulan bildirilere ait özet kitapçığı yayınlanmıştır. Özet kitapçığı için tıklayınız.

DUYURU!!! Konferans programının son hali yayınlanmıştır. Konferans Programı için tıklayınız.

DUYURU!!! Konferansımıza Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ve Üstün Yetenekli Genç Bilim İnsanları Eğitimi Dergisi sponsor olmuştur. Özet metni kabul edilen katılımcılarımız dilerlerse 2 Haziran 2017 tarihine kadar tam metinlerini intag@gazi.edu.tr adresine gönderebilirler (Ayrıntılı bilgi Bildiri Yazım Kılavuzu sayfasındadır). Seçilen bildiriler dergilerin amaç ve kapsamına göre ilgili dergilere yönlendirilecektir. Gönderilen tam metinlerin yayınlanması için dergilerin kendi hakem süreçlerinden de geçmeleri gerekmektedir. Gönderilen tam metinlerin yayınlanması bu hakem süreçlerinden olumlu görüş gelmesi durumunda gerçekleşecektir.

Tam metinleri düzenlemek için bildiri yazım kılavuzundaki yönergeleri ve tam metin şablonunu inceleyiniz.

Journal for the Education of Gifted Young Scientists (JEGYS) http://jegys.org/
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
DUYURU!!! Konferansın taslak programı yayınlanmıştır. Taslak Konferans Programı için tıklayınız.

DUYURU!!! Konferansa dinleyici olarak katılanlar için kabul mektubu hazırlanmıştır. Kabul mektubunun altında liste olarak tüm dinleyiciler bulunmaktadır. Kabul mektubu için tıklayınız.

Kabul edilen bildiriler için tıklayınız

Değerli Akademisyenler, Uzmanlar, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler ve Aileler;

Sizleri, 4-6 Mayıs 2017 tarihleri arasında "Strategies for Talented and Gifted Pupils' Teachers" başlıklı Avrupa Birliği ERASMUS+ KA 2 projesi kapsamında Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek olan “Uluslararası Üstün Yetenekliler/ Zekalılar" Konferansına davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Konferans bilimsel bilginin paylaşıldığı, araştırma ve yenilikçi yaklaşımların ortaya konduğu bilimsel ortamların olmasının yanı sıra yurt içinden ve yurt dışından meslektaşlar, okul yöneticileri, öğretmenler, aday öğretmenler ve aileler arasında temasların kurulduğu, dostlukların ve işbirliklerinin geliştirildiği disiplinlerarası bir konferans özelliği taşımaktadır.

Uluslararası Üstün Yetenekliler/ Zekalılar Konferansının ana teması “Yeni Yaklaşımlar ve Eğitimsel Uygulamalar” olarak belirlenmiştir. Bu tema kapsamında ele alınması planlanan konular aşağıda sıralanmıştır;

•Üstün zeka/yetenek kavramı
•Üstün zekalı/yetenekli çocukların belirlenmesi
•Erken müdahale
•Üstün zekalı/yetenekli çocukların gelişimi
•Üstün zekalı/yeteneklilerin eğitimi
•İki kere özel gereksinimlilik
•Eğitimsel uygulamalar
•Eğitimde teknoloji kullanımı
•Öğretmen eğitimi
•Üstün zekalı/yetenekli çocukların eğitimde ölçme ve değerlendirme
•Psikolojik danışma ve rehberlik
•Aile eğitimi
•Ülke politikaları
•Sorunlar

Konferans programında yurt içinden ve dışından çağrılı konuşmacılara ve sözlü bildirilere yer verilecektir. Konferansa katılım ücretsiz olup 300 kişiyle sınırlandırılmıştır.
Bildiri özet metinleri, “Özetler Kitabı"nda basılacaktır. Ayrıca seçilen bildiriler Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi özel sayısında yayınlanacaktır.

Bildiri gönderimi için öncelikle kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt için tıklayınız.

Sizleri Gazi Üniversitesi'nde yapılacak olan konferansımızda görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Konferans Düzenleme Kurulu Adına
Prof.Dr. Esra Ömeroğlu